3 Yıl Garanti

Tercih ettiğiniz her bir Teknima marka görüntülü diafon ürünü, ilgili yönetmeliklerce açıkça belirtilen koşulların dışında çok daha geniş bir garanti kapsamı ile satışa sunulmaktadır. Bu da, benzer marka ürünlerden farklı olarak Teknima görüntülü diafon ürün grubunda sizlere 3 yıl garanti sunmaktadır.

3 yıl boyunca herhangi bir arıza durumunda koşulsuz, şartsız birebir değişim garantisi veriyoruz.

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Teknima garantisi altındadır.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 4. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis noktasına, servis noktasının olmaması durumunda, ithalatçısına bildirim tarihinden itibaren başlar.
 5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır.
 6. Malın:
  1. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
  3. Merkez servisin raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi

  durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için sanayi Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.